Loading...

Tu nghiệp sinh tại Nhật

Quyền lợi cho tu nghiệp sinh Nhật Bản khi về nước.

  (03-03-2019)

Đối với Người nước ngoài nói chung và Tu Nghiệp Sinh (TNS) Việt Nam nói riêng

Nâng cao chất lượng Du học sinh và Tu nghiệp sinh

  (03-03-2019)

Chính phủ, Bộ LĐ - TB & XH xác định Nhật Bản là địa bàn trọng điểm trong việc phái cử tu nghiệp...

Hơn 20 nghìn thực tập sinh và lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản

  (03-03-2019)

Nâng cao chất lượng, thúc đẩy hoạt động phái cử và tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản

NHỮNG LỜI KHUYÊN BỔ ÍCH CHO CÁC BẠN DU HỌC SINH NHẬT BẢN NĂM NHẤT !!!

  (03-03-2019)

Vừa đặt chân lên đất nước Nhật Bản, phía trước là những lạ lẫm, môi trường khác với môi trường Việt Nam

Liên Kết Website