Loading...

Văn hoá Nhật Bản

Phong cách giao tiếp của người Nhật

  (02-03-2019)

(JPN) Tất cả các lời chào của người Nhật bao giờ cũng phải cúi mình và kiểu cúi...

IKEBANA- Nghệ Thuật Cắm Hoa Nhật Bản

  (02-03-2019)

Giống như những loại hình nghệ thuật khác, IKEBANA là thể hiện sự sáng tạo 

Người Nhật nghỉ lễ vào những ngày nào trong năm (phần 1)

  (01-03-2019)

Khi làm ăn với đối tác Nhật Bản, việc biết rõ những ngày nghỉ lễ trong năm của 

Người Nhật nghỉ lễ vào những ngày nào trong năm (phần 3)

  (01-03-2019)

Ngày lễ thành nhân được luật pháp Nhật bản quy định vào năm 1948 với nội 

Người Nhật nghỉ lễ vào những ngày nào trong năm (phần 4)

  (01-03-2019)

Vào những ngày tết đầu năm thì người Nhật thường tổ chức các nghi lễ để đón 

<<   1 | 2 | 3   

Liên Kết Website