Loading...

TRƯỜNG NHẬT NGỮ TCJ đến phỏng vấn và giới thiệu tại Trí Nhất   (03-03-2019)

TRƯỜNG NHẬT NGỮ TCJ đến phỏng vấn và giới thiệu tại Trung tâm Mặt Trời Mọc

 

 [ Trường Nhật ngữ ] Nhật ngữ Tokyo Trung ương TCJ

  • Địa chỉ: Tokyo - Shinjuku - Tokyo Shinjuku Nishi Shinjuku 1-17-1 Tầng 7
  • Hướng dẫn đi lại: Tokyo - Shinjuku - Shinjuku - Tokyo Shibuya Yoyogi Đi bộ 1 phút
  • Thời gian nhập học: Tháng 1, Tháng 4, Tháng 7, Tháng 10
  • Loại visa: Đi học 1 năm
  • Thời gian thành lập: 16-03-1988
  • Trang chủ: http://tcj-jp.com/vi

Giáo viên trường TCJ- Tokyo sang phỏng vấn các em học sinh đi kỳ tháng 4 -2016 và giới thiệu về trường

Comments:

Liên Kết Website